Smrt Müfredatı

Smrt English, Vancouver Canadian College Dil Okulu'ndaki öğretmenler tarafından geliştirilen bır karma öğrenme müfredatıdır.

Yetişkinler için İngilizce

İngilizce 100

Sınıfta ve günlük durumlarda ihtiyaç duyulan temel dil becerilerini geliştirin. Dinleme ve konuşma görevlerine, okuma ve yazma becerilerine odaklanın.

İngilizce 110

Okul ve iş hayatında, konuşma ve dinleme temel becerilerini geliştirmeye yöneliktir. Temel dilbilgisine göre okuma ve yazma becerilerine odaklanır. Temel bilgisayar kullanımını içerir.

İngilizce 115

Bu kursta, İngilizce 'yi gerçek hayatta konuşulduğu gibi konuşarak, okuyarak, ve yazarak öğreneceksiniz. Bu kursa katılabilme için İngilizce 110 seviyesini veya eşdeğerini tamamlamış olmanız gerekmektedir. Temel bilgi teknolojileri kullanımı ve ileri teknoloji konularına girişi içermektedir.

İngilizce 120

Basit bir ihtiyacın ötesinde, sohbetlerinizdeki İngilizce dil becerilerinizi zenginleştirin. Günlük yaşamınızda, rutin sosyal durumlara yönelik etkili ve uygun bir dil kullanın. Günümüz dünyasında, bilgisayar kullanırken ki iletişiminizi geliştirin.

İngilizce 125

Sosyal yaşamda ve çalışma ortamında, etkili çalışma yöntem ve becerilerini içerir. İngilizce iletişimde, sosyo-kültürel farklılıklar üzerinden yaşanan sorunların ve çözümlerin öğrenilmesine yöneliktir.

English 125b

Skills needed to function effectively in familiar and unfamiliar social situations and familiar work situations. Communication needed to discuss/interpret cultural differences and use English to solve problems outside the class.

İngilizce 130

Akıcı bir dil ve iletişim becerilerini içerir. Temel dilbilgisi yapısını kullanırken, kendi davranışlarını değerlendirir. Kültürel değerler ve düşünce kalıplarını; tartışmalarla, okumalarla ve yazma yoluyla açıklamaktadır.

English 130b

Fluency and communication skills. Self-monitor effectively when using basic grammatical structure and introduction to more complex structures. Cultural values and thinking patterns are introduced through discussions, readings and writing.

İngilizce 140

Üniversite hazırlık programına yönelik yazma, okuma ve dinleme becerilerine odaklanır. Kurs içeriğinde tezler ve karşılaştırmalı derin bir anlayış geliştirilmektedir. Akademik kelime bilgisini doğru ve etkili kompozisyon yazımıyla; etkili konuşmayı eleştirel düşünme becerileriyle geliştirmeye odaklanır.

Gençler için İngilizce

Gençler için İngilizce 110

Başlangıç seviyesi, temel İngilizce becerilerine sahip öğrenciler için idealdir. Yüksek ilgi uyandıran konular okuma becerilerini harekete geçirir ve güçlendirir. Öğrencilere temel gramer becerileri tanıtılır. Öğrenciler daha iyi konuşma ve dinleme becerileri geliştirmeye başlarlar. Öğrencilere yeni kelime ve yazma becerileri tanıtılır.

Gençler için İngilizce 115

Pre-Intermediate seviyesi, yeterli İngilizce seviyesine sahip öğrenciler için idealdir. Bu seviye, daha temel gramer becerilerinin bir devamıdır. Öğrenciler konu kelime dağarcığını, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye başlar. İlgi çekici birim projeleri, İngilizce iletişim kurmanın yaratıcı yollarını teşvik eder.

Gençler için İngilizce 120

Orta seviye, İngilizce becerilerini geliştirmek isteyen öğrenciler için idealdir. Buna ek olarak, öğrenciler akademik yazı için dilbilgisi becerilerini daha da geliştirir ve uygularlar. Öğrenciler, ünite sunumları ve araştırma projeleri aracılığıyla akademik kelime ve yazma becerilerini geliştirmeye başlar.

Gençler için İngilizce 125

Üst Orta seviye, İngilizce akıcılığı yüksek olan öğrenciler için idealdir. Öğrenciler, yüksek ilgi konuları ile hem yazılı hem de sözlü olarak artan iletişime odaklanırlar. Dil bilgisi yapıları ve kelime dağarcığı daha soyut hale gelir ve birden çok anlam kazanır.

Gençler için İngilizce 130

İleri seviye, İngilizce akıcılığına yaklaşan öğrenciler için idealdir. Öğrenciler her alanda İngilizceyi cilalamaya ve mükemmelleştirmeye başlarlar. Daha teknik ve akademik kelime dağarcığı sergileyen net, iyi yapılandırılmış metinlerin üretimine güçlü bir şekilde odaklanılmaktadır.

Çocuklar için İngilizce

Çocuklar için İngilizce 110

Başlangıç seviyesi, sınırlı İngilizce becerisine sahip öğrenciler için idealdir. Öğrenciler fikir ve duyguların temel iletişimini geliştirmeye başlarlar. İlgi çekici tematik konular, temel okuma, dilbilgisi, kelime bilgisi ve yazma görevleri için temel bilgileri sunar.

Çocuklar için İngilizce 115

Temel seviye, gelişmekte olan İngilizce becerilerine sahip öğrenciler için idealdir. Bu seviyede, öğrenciler Kids 110'dan öğrendikleri becerileri geliştirirler. Bu seviye, daha temel gramer becerilerinin ve yaygın olarak kullanılan konu kelime dağarcığının bir devamıdır. Öğrenciler okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye başlar.

Çocuklar için İngilizce 120

Orta-öncesi seviye, temel İngilizce becerilerine sahip ve yine de tekrara ihtiyaç duyan öğrenciler için idealdir. Bağımsız okuma ve artan anlama geliştirmeye güçlü bir odaklanma vardır. Daha zengin bir anlayış için çevrimiçi araçlar kullanılarak yeni kelimeler öğrenilir.

Çocuklar için İngilizce 125

Orta seviye, daha iyi bir İngilizce komutu geliştirmeye çalışan öğrenciler için idealdir. Öğrenciler, zorlu okumalar, kelime bilgisi ve dilbilgisi seviyelerindeki artışla tanışır. Cümle çeşitliliğine ve sözlü iletişimin genişlemesine güçlü bir odaklanma vardır.

Çocuklar için İngilizce 130

İleri seviye, İngilizce akıcılığına yaklaşan öğrenciler için idealdir. Öğrenciler her alanda İngilizceyi cilalamaya ve mükemmelleştirmeye başlarlar. Daha teknik ve akademik kelime dağarcığı sergileyen net, iyi yapılandırılmış metinlerin üretimine güçlü bir şekilde odaklanılmaktadır.

Çocuklar için İngilizce

Okul Öncesi Grubu Dil Eğitimi 1

Smrt Okul Öncesi dil eğitimi, çok küçük yaştaki öğrencileri eğlenceli ve eğitici bir şekilde temel İngilizce ile tanıştırır. Çocuklar, ABC'ler ve sayı çalışmaları yoluyla bir kelime hazinesi ve deyimler bankası ve fonetik bir temel oluşturur.

Temel İngilizce 1

Temel İngilizce 1 dersinde, iletişim becerilerimizi geliştirmek için daha karmaşık ses kuralları, daha uzun kitap okuma, daha fazla kelime bilgisi ve daha uzun diyaloglara geçiyoruz. Bu seviyede ortaya çıkan okumaya odaklanıyoruz.

Temel İngilizce 2

Temel İngilizce 2 kursu, fonetik yolculuğunu tamamlar ve bazı basit gramer yapılarıyla başlar. Bu seviyede biz de yazma sürecini öğrenmeye başlıyoruz. Öğrenmenin bu aşaması için daha uzun kitaplar okumanın yanı sıra daha karmaşık diyaloglar üzerinde çalışıyoruz.

Akademik

Intro to College Communications

Introduction to College Communications provides instruction and practice in college and workplace communication skills, with an emphasis on the development of strategies to organize and express ideas in a clear and professional manner. Emails, memos, letters, short reports, and essays are used to develop effective writing skills suitable to a variety of audiences. Course work also provides opportunities for the development of students’ grammar, research, analytical, reading and listening skills. American Psychological Association (APA) format and documentation is introduced.

Business Communication

Business Communication is an immersive course focusing on essential communication skills for today's business world. Covering topics like effective communication, nonverbal cues, professional messaging, writing techniques, presentations, and conflict resolution, this course offers a blend of theory and practice. It's designed to equip students with the tools needed to communicate clearly and professionally in various business contexts.

Intercultural Communication

Intercultural Communication is a multifaceted course designed to delve into the complex relationship between culture and communication. From understanding the basic concepts of culture and its dynamic nature to exploring cultural value orientations and their integration, the course offers insights into nonverbal communication forms, stereotypes, language differences, and cultural competence. Practical modules focus on workplace communication skills, intercultural leadership, and various global management styles. Whether you're navigating multicultural environments or aiming to enhance your global leadership capabilities, this course provides the essential tools and perspectives.

Alana Yönelik İngilizce Eğitimi

Havacılık İngilizcesi 120

Bu eğitim, öğrencilere havacılık endüstrisindeki bir kariyerde başarılı olmak için ihtiyaç duydukları İngilizce dil becerilerini sağlamak için tasarlanmıştır.

İşletme İngilizcesi 130

Akademik işletme yönetimi dünyasından kavramlara odaklanırken dil becerilerini geliştirin. Tartışmacı ve rapor tarzı yazma ile ilgili etkinliklerle akademik yazma becerilerinizi geliştirin.

Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri için İngilizce 130

Bilgisayar ve bilgi sistemleri dünyasından kavramlara odaklanırken dil becerilerini geliştirin. Fikir temelli makalelerle ilgili etkinliklerle akademik yazma becerilerinizi geliştirin.

İspanyolca Konuşan Öğrenciler için Otomotiv Sektörü İngilizcesi 100

İngilizceye yeni başlayan İspanyolca konuşan öğrenciler için Otomotiv kavramlarına ve kelime dağarcığına odaklanan bir giriş kursu.

Otomotiv Sektörü İngilizcesi 110

Otomotiv endüstrisinde temel iletişim için dinleme ve konuşma konusunda daha fazla beceri geliştirin. Temel dilbilgisinin tanıtılması, okuma ve yazma becerilerinin genişletilmesi, pratik yapılması ve hedeflenen otomotiv kelime dağarcığının edinilmesi.

Otomotiv Sektörü İngilizcesi 115

Otomotiv endüstrisi ile ilgili çoğu gerçek yaşam durumunda tatmin edici bir şekilde işlev görecek dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirin.

Otomotiv Sektörü İngilizcesi 120

Hayatta kalma ihtiyaçlarının ötesinde konuşmalarda ihtiyaç duyulan becerileri geliştirin ve daha fazla otomotiv İngilizcesi geliştirin. Çoğu tanıdık durumlarda bağımsız olarak işlev görür ve rutin sosyal durumlarda uygun dili kullanır.

Sağlık Bilimleri için İngilizce 125

Tıp alanına girmek isteyen öğrenciler için tasarlanmış bir müfredatta İngilizce becerilerinizi genişletin ve keşfedin.

Öğretmenler için Mesleki Gelişim 130

Trent-ESL EAP fakültesi tarafından hazırlanan Öğretmenler için Mesleki Gelişim, “İçerik ve Dil Entegre Öğrenim” çerçevesini kullanır. İçerik, ESL öğretimiyle ilgili temalardan gelir ve dil eğitimi dört becerinin yanı sıra dilbilgisi ve kelime bilgisini kapsar.

STEM için İngilizce 140

STEM, Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik akademik disiplinlerini ifade eden bir terimdir. Bu unsurların bir arada incelenmesi, bilim ve teknolojinin ilerlemesinde rekabet gücünü artırır.

Sınava Hazırlık için İngilizce

IELTS Test Hazırlık 125

Bu kurs, IELTS testine yönelik bilgilendirmek ve gerekli becerileri geliştirmek için tasarlanmıştır.

TOEFL ITP 125

Bu kurs, öğrencilerin üniversite düzeyinde İngilizce dilini kullanabilme ve anlayabilme yeteneğini ölçen, TOEFL ITP sınavında, başarılı olmaları için gereken bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır.

Çift Dilli Dil Eğitimi

Arapça Konuşan Öğrenciler için İngilizce 100

İngilizce'ye yeni başlayan Arapça konuşan öğrenciler için bir giriş eğitimi.

Çince Konuşan Öğrenciler için İngilizce 100

İngilizce'ye yeni başlayan Çince konuşan öğrenciler için bir giriş eğitimi.

İspanyolca Konuşan Öğrenciler için İngilizce 100

İngilizce'ye yeni başlayan İspanyolca konuşan öğrenciler için bir giriş eğitimi.

Endonezyaca Konuşan Öğrenciler için İngilizce 100

İngilizce'ye yeni başlayan Endonezyaca konuşan öğrenciler için bir giriş eğitimi.

Portekizce Konuşan Öğrenciler için İngilizce 100

İngilizce'ye yeni başlayan Portekizce konuşan öğrenciler için bir giriş eğitimi.

Seçmeli Dersler

Dinleme ve Konuşma 110

Temel İngilizce telaffuzu; dinleyerek, konuşarak ve de küçük gruplar halindeki takım çalışmalarıyla öğreneceksiniz.

Okuduğunu Anlama 110

İngilizceyi yeni öğrenen öğrenciler için, okuduğunu anlamaya yönelik seçmeli bir derstir.

Deyimler ve Günlük Kullanılan Sözler

İngilizcedeki deyimleri ve en yaygın deyimsel fiilleri öğrenerek Amerikalı konuşmacılarla akıcılığınızı geliştirin.

Yazım 115

Orta seviyeli yazım kursu, yazılı iletişim kabiliyetini geliştirmeye ve yazım stratejilerine odaklanır.

Dinleme ve Konuşma 115

Bu kurs; telaffuz kurallarına ve özelliklerine, gündelik ve resmi dilde odaklanmaktadır. Topluluk önünde etkili konuşma ve sunum biçimlerini içerir.

Konaklama İşletmeciliği İngilizcesi 120

EHS kursu; bir kafe, bar ya da restoranda istihdam için gerekli olan fonksiyonel İngilizceyi öğrenmek isteyenler için tasarlanmıştır.

Dilbilgisi 120

Bu kurs, İngilizce dilbilgisi temellerini güçlendirmek isteyen öğrenciler içindir. İçeriğinde; temel dilbilgisi zamanları, dilbilgisi konuşma ve yazma becerilerine odaklanmaktır.

Gazetecilik ve Yazım 120

Gazetecilik kursu, çeşitli kaynaklardan haber tüketmek ve haftada bir veya iki kez kısa makaleler yazmalarını gerektirir.

İş İngilizcesi 125

Bu kurs, İş İngilizcesi konularını ve sizi kariyerinize hazırlayacak, bir kelime bilgisini içerir. Evde ya da yurtdışında iş gücüne katılmak isteyenler için idealdir.

Güncel Olaylar 125

Aktüalite kursu, öğrencilerin konuşma, dinleme, okuma ve dilbilgisi konularında gelişimlerini sağlamak amacıyla dünyadaki güncel olayları tartışmaktadır.

Ekonomi İngilizcesi 125

Bu kurs temel ekonomik ve finansal konuları basit ama ilginç bir şekilde incelemektedir.

Turizm ve Konaklama İşletmeciliği İngilizcesi 125

Bu kursta Turizm ve Konaklama sektörü hakkında kapsamlı bir dil bilgisi sunulmaktadır.

Film İngilizcesi 125

Bu kurs, filmler yardımıyla yeni kelimelerin öğrenilmesine, anlamlarına ve telaffuzuna yöneliktir.

İngilizce Kelime Bilgisi 125

Bu kurs, akademik kullanımın yanı sıra günlük dilde, temel kelime bilgisini ilginç ve güncel konularla işlemektedir.

Amerikan Deyimler 125/130

Bu eğitim, Kuzey Amerika'da kullanılan yaygın deyimleri daha iyi anlamak için dilbilgisi ve ileri düzey sözcüklerden oluşuyor.

Akademik Yazım 125

Bu kurs, akademik yazı yazmanın zorluklarına çözümler sunarak; kolej hayatında başarı için yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Dinleme ve Okuma 125

Bu kurs, yüksek düzeyli tartışma, dinleme ve topluluk önünde konuşma gibi konularda bilgi edinmek için farklı medya biçimlerini kullanarak; dünyanın her tarafındaki konulara odaklanmaktadır.

Okuduğunu Anlama 125

Bu ders, edebiyat kavrama tekniklerine ve akademik okumalara odaklanmaktadır. Kurgusal olmayan eserler, eserlerin kurguları ve şiir yönleri incelenmektedir.

Smrt'ı anlamanın en iyi yolu denemektir.